Postovani u prilogu je,

OGLAS ZA PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE JAVNIM PRIKUPLjANjEM PONUDA-TENDEROM SA POBOLjŠANjEM (ŠIFRA TENDERA: T-4/20)

OGLAS ZA PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE