Dugovanja po kreditnoj kartici, nedozvoljenom minusu po tekućem racunu ili kreditima, fizička lica mogu izmiriti uplatom u korist Nove Agrobanke u Stečaju, na račun: 780-263-02, sa pozivom na broj partije kreditne kartice, tekućeg racuna ili kredita. 

Dodatne informacije korisnici mogu dobiti na sledeće telefone:

      011/2021-280, 2021-220, 2021-320 i 2021-122.